Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

University of Economic Ho Chi Minh City

59C Nguyen Dinh Chieu st, District 3, HCMC
Tel: 84.8.38295299 - Fax: 84.8.38250359
Email: info@ueh.edu.vn
map

Contact

captcha

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email