Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

Campuses

1. CAMPUS A

ADD: 59C NGUYEN DINH CHIEU ST., WARD 6, DIST. 3, HCMC

2. CAMPUS B

ADD: 279 NGUYEN TRI PHUONG, WARD 5, DIST. 10, HCMC

3. CAMPUS C

ADD: 91, 3/2 ST., WARD 11, DIST. 10, HCMC

4. CAMPUS D

ADD: 196, TRAN QUANG KHAI ST., TAN DINH WARD , DIST. 1, HCMC

5. CAMPUS E

ADD: 54, NGUYEN VAN THU ST., DAKAO WARD , DIST. 1, HCMC

6. CAMPUS H

ADD: 1A, HOANG DIEU ST., WARD 10 , PHU NHUAN DIST., HCMC

7. UEH GUEST HOUSE

ADD: 232/6 VO THI SAU ST., WARD 7, DIST. 3, HCMC

8. CAMPUS 144 TRUONG DINH HOI ST., WARD 16, DIST. 8, HCMC

9. DORMITORIES

■ 135 TRAN HUNG DAO ST., CAU ONG LANH WARD, DIST.1, HCMC

■ 43 – 45 NGUYEN CHI THANH ST., WARD 9, DIST.5, HCMC

Viện, trung tâm, công ty và các chương trình hợp tác quốc tế